You are here

wskazania lekarskie

Jaki jest oddziaływanie klimatu pracy na pracownika?

medycyna pracy
Source: pixabay.com
Medycyna pracy jest oddziałem medycyny zajmującym się relacją pracownika z warsztatem pracy, oddziaływanie otoczenia pracy na pracownika, diagnostyka, leczenie i zapobieganie w chorobach zawodowych. Zgodnie z regulacjami regulaminu pracy badania medycyny pracy są zarówno przywilejem, jak i zadaniem pracownika. Zamierzeniem medycyny pracy jest również ogół opieki ochronnej, w szczególności poprzez badania profilaktyczne początkowe, okresowe i kontrolne.