You are here

Leczenie światłem

Techniki leczenia depresji

Lekarz
Source: sxc.hu
Psychologowie oraz zaciekawieni tematyką ludzkiej psychiki profesjonaliści od lat zastanawiają się, jakie możliwości leczenia tej choroby są najlepsze. Rozważaną przez nich kwestią jest też to, jak zmniejszyć niedobre dla psychiki skutki. Leczenie światłem, zwane też światłolecznictwem albo helioterapią polega na podejmowaniu różnego typu działań, które mają za zadanie pomoc pacjentom przy wychodzeniu z chorób przede wszystkim o podłożu psychicz
nym.