You are here

zimno

Miejmy na uwadze swoje zdrowie, to jedna z istotniejszych spraw w naszym życiu. Zaniedbane jest w stanie się odgryźć

psycholog
Łatwo się mówi, ażeby dbać o zdrowie, ciężej zaś to zrealizować w praktyce. Niemniej, każdy z nas powinien myśleć o tym, jak o głównym priorytecie. Pieniądze jesteśmy w stanie stracić lub wygrać, zdrowie natomiast można tylko stracić. Jeśli bowiem pojawiamy się na świecie zdrowi to już jesteśmy ukształtowani. Ktoś, kto jest chory może to zdrowie uzyskać, ale nie będzie ono identyczne, jak u człowieka w pełni zdrowego, bo każda choroba zostawia po sobie ślad w ciele i psychice człowieka.