You are here

zimno

Miejmy na uwadze swoje zdrowie, to jedna z istotniejszych spraw w naszym życiu. Zaniedbane jest w stanie się odgryźć

psycholog
bez problemu się mawia, żeby troszczy się o zdrowie, ciężej zaś postarać się o to w praktyce. Niemniej, każdy z nas musi myśleć o tym, jak o najbardziej istotnym priorytecie. Pieniądze można zarobić, wygrać lub stracić, zdrowie zaś jesteśmy w stanie jedynie utracić. Jeśli bowiem pojawiamy się na świecie zdrowi to już jesteśmy ukształtowani. Ktoś, kto jest podatny na zachorowanie może to zdrowie uzyskać, ale nie będzie ono takie samo, jak u człowieka całkowicie zdrowego, ponieważ każda choroba pozostawia po sobie ślad w psychice i ciele człowieka.