You are here

zimno

Miejmy na uwadze swoje zdrowie, to jedna z istotniejszych spraw w naszym życiu. Zaniedbane jest w stanie się odgryźć

psycholog
bez problemu się mawia, by zabiegać o zdrowie, trudniej zaś to zrealizować w praktyce. Niemniej, każdy z nas musi myśleć o tym, jak o najważniejszym priorytecie. Pieniądze można zarobić, wygrać lub stracić, zdrowie zaś możemy jedynie stracić. Skoro bowiem przychodzimy na świat zdrowi to już jesteśmy ukształtowani. Ktoś, kto jest podatny na zachorowanie może to zdrowie zdobyć, ale nie będzie ono takie samo, jak u człowieka całkowicie zdrowego, bo każda choroba pozostawia po sobie ślad w psychice i ciele człowieka.