You are here

zaburzenie

Niesforność oraz anormatywna wymowa u dziecka w żadnym razie nie musi źle świadczyć o jego rodzicach

Logopeda
Author: Ilmicrofono Oggiono
Source: http://www.flickr.com
Dzisiejszą młodzież wybrani przedstawiciele niegdysiejszego pokolenia odżegnują od czci i wiary. Zachowanie, które w przeszłości było nieakceptowalne przez większość społeczeństwa, dzisiaj stało się regułą, która zastrzeżeń nie wzbudza. Na szczęście postęp ma także te bardziej pozytywne strony niż jedynie gorszenie babć.